top of page
David målar text på gravsten

Renovering

Vi utför renovering av gravstenar i hela Stockholm. Du kan beställa säkring av gravsten, montering av gravsten, rengöring av gravsten, lagningar samt förgyllning och ommålning av text och dekor på befintlig gravsten. Beställ eller skicka din förfrågan här.

Arbeten

 

Tvätt av gravsten / rengöring av gravsten

Polerade ytor är lättast att hålla rena medan grovslipad, finhuggen, råhuggen och flammad yta måste rengöras oftare. Om stenen är placerad under ett träd kan nedfall från trädet göra att stenen blir smutsig fortare. Vi hjälper till att tvätta din gravsten med högtryckstvätt så att den återfår sitt ursprungliga utseende. (Vi hämtar inte hem stenen, vi gör arbetet på plats).

Ommålning och förgyllning av befintlig text och dekor

På grund av väder, vind och luftföroreningar så försämras målade och förgyllda texter successivt, det brukar hålla cirka 10 år. Kontakta oss så målar och förgyller vi om text, siffror och dekor på stenen - rengöring ingår. Vi utför arbetet på plats på kyrkogården. Skicka gärna med ett foto på stenen så blir det lättare för oss att ge dig en exakt prisuppgift. Vi förgyller med 23,75 karat bladguld. Exempel på färger som vi använder är svart, vit, silver, grå, röd, blå, gul och guld.

Säkring av gravsten

Har du fått brev från kyrkogårdsförvaltningen angående att din gravsten är en säkerhetsrisk? Eller har du bara märkt att din gravsten lutar? Om din befintliga gravsten står ostabilt, har dåliga dubbar och det finns risk för att den kan välta så är det aktuellt att säkra gravstenen. Kontakta oss så hjälper vi till att ommontera stenen. Vi lyfter även upp liggande gravstenar/ hällar som har sjunkit.

Inventering / trycktest av gravsten

Vi hjälper kyrkogårdsförvaltningar med inventering, trycktest och säkring av gravstenar. Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården, du som gravrättsinnehavare ansvarar för själva gravplatsen och stenen. Vi följer Centrala Gravvårdskommitténs anvisningar för montering och provning av gravvårdar. Efter avslutad inventering så återkommer vi med en sammanställning och ett fast pris om ni vill att vi ska åtgärda de gravstenar som inte har fått godkänt.

Övriga arbeten av gravvårdar

Vi hjälper även till med renovering av gamla järnstaket samt övriga arbeten på gravstenar.

Skicka en förfrågan

Vänligen fyll i formuläret nedan för förfrågan eller beställning så svarar vi dig så snart som möjligt.

Är detta en förfrågan eller beställning?
Ladda upp fil

Tack för att du kontaktar oss! ditt meddelande är skickat.

bottom of page