Renovering

Renovering av gravstenar och gravvårdar


Vi utför renovering av gravstenar i Stockholm. Du kan beställa säkring av gravsten, montering av gravsten, rengöring av gravsten, lagningar samt förgyllning och ommålning av text och dekor på befintlig gravsten, mm.

Rengöring/ tvätt av gravsten:

Polerade ytor är lättast att hålla rena medan grovslipad, finhuggen, råhuggen och flammad yta måste rengöras oftare. Om stenen är placerad under ett träd kan nedfall från trädet göra att stenen blir smutsig fortare. Vi hjälper till att tvätta din gravsten med högtryckstvätt så att den återfår sitt ursprungliga utseende. (Vi hämtar inte hem stenen).


Säkring av gravsten/ riktning/ dubbning/ ommontering/ förankring/ nytt fundament/ nymontering:

Det kan bli marksättningar vid gravplatsen när våren kommer och tjälen släpper. Det kan få stående gravstenar att börja luta. Kontakta oss så så hjälper vi till att rikta upp stenen. Vi lyfter även upp liggande gravstenar/ hällar.


Har du fått brev från kyrkogårdsförvaltningen angående att din gravsten är en säkerhetsrisk? Om din befintliga gravsten står ostabilt, har dåliga dubbar och det finns risk för att den kan välta (eller är nerlagd) så är det aktuellt att säkra gravstenen. Står stenen på synlig sockel så borrar vi två nya hål och sätter dig två nya rostfria metalldubbar mellan synlig sockel och livsten. Vid behov så byter vi ut fundamentet under mark samt använder markdubbar. En normalstor gravsten brukar vara 50x70 eller 60x80, och max 12 cm tjock. Meddela oss om det är en större gravsten för då måste vi vara 2 personer eller använda lyftställning.


Ommålning och förgyllning av befintlig text och dekor:

Pga väder, vind och luftföroreningar så försämras målade och förgyllda texter (brukar hålla ca 10 år). Kontakta oss så målar och förgyller vi om text, siffror och eventuell dekor på gravstenen. Vi utför arbetet på plats på kyrkogården. Skicka gärna med ett foto på stenen så blir det lättare för oss att ge dig en exakt prisuppgift. Vi förgyller med 23,75 karat bladguld. Exempel på färger som vi använder: Svart, vit, silver, grå och guld.


Inventering, trycktest på gravstenar

Instabila och fallande gravstenar är dels en arbetsmiljörisk för personal på kyrkogården samt en säkerhetsfråga för besökare. Vi hjälper kyrkogårdsförvaltningar med inventering, trycktest och säkring av gravstenar.


Vi följer Centrala Gravvårdskommitténs anvisningar för montering och provning av gravvårdar. Vi kontrollerar att alla gravstenar på kyrkogården klarar av ett tryck på 35 kg, har 2 st rostfria dubbar om den står på synlig sockel samt att stenen är förankrad och inte lutar mer än vad som är godkänt. Efter avslutad inventering så återkommer vi med en sammanställning och ett fast pris om ni vill att vi ska åtgärda de gravstenar som inte har fått godkänt.


Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården, gravrättsinnehavaren ansvarar för själva gravplatsen och stenen.


En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen genom att läggas ned, märkas eller stöttas upp. Ett brev skickas sedan till innehavaren med uppgift om vad som behöver åtgärdas och inom vilken tidsperiod. Gravrättsinnehavaren bekostar återmontering samt de åtgärder som krävs för att stenen ska bli godkänd enligt CGK:s föreskrifter. En återbesiktning av icke godkända gravstenar brukar ske inom 6 månader.


Gravstenar som är under 30 centimeter anses inte som en säkerhetsrisk och ska inte provtryckas.


Renovering och övriga arbeten på gravvårdar:

Vi hjälper även till med renovering och övriga arbeten på gravstenar och gravvårdar.


Frågor och svar!


Fyll i så mycket uppgifter du kan i formuläret nedan för förfrågan eller beställning. Är det några uppgifter som behöver kompletteras i efterhand så kontaktar vi dig. Vill du skicka oss en bild eller fil så får du gärna maila oss.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förfrågan/ skicka mig prisuppgift
Detta är en beställning